Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3-Maja 54,  08-110 Siedlce,   tel. (25) 643-10-40,  e-mail: psc1@onet.eu
Publikacje
 1. P. Piszcz, B.K. Głód,
  Anti-oxidative properties of Bi-1,2,4-triazne bisulphides, Chem. Papers, 67(7)(2013)764-768.
 2. I. Kiersztyn, L. Neto, A. Carneiro, J. Tedim, C. Freire, A. R. Hillman,
  Ion recognition properties of poly[Cu(3-MeOsalpd)] films, J Solid State Electrochem, 16(9)(2012)2849-2860.
 3. P.M. Wantusiak, B.K. Głód,
  Application of UV detection in HPLC in the total antioxidant potential assay, Cent. Eur. J. Chem., 10(8)(2012)1788-1790.
 4. P.M. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  A Fast and Simple Method for the Measurement of Total Antioxidant Potential and a Fingerprint of Antioxidants, J. Chromatogr. Sci., 50(2012)909-913.
 5. B.K. Głód, P. Piszcz, A. Beta, P.K. Zarzycki,
  Improved RP-HPLC, with fluorescence detection, assay for the determination of Total Antioxidant Potential (TAP), J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 35(2012)1194-1201.
 6. B.K. Głód, P. Piszcz, J. Czajka, P.K. Zarzycki,
  Evaluation of total antioxidant potential of selected biogenic polyamines, non-alcoholic drinks and alcoholic beverages using improved RP-HPLC assay involving fluorescence detection, Food Chem., 131(2012)1029-1036.
 7. P.K. Zarzycki, M.B. Zarzycka, V.L. Clifton, J. Adamski, B.K. Głód,
  Low parachor solvents extraction and thermostated micro-TLC separation for fast screening and classification of spirulina from pharmaceutical formulations and food samples, J. Chromatogr. A, 1218(2011)5694-5704.
 8. B.K. Głód, P. Piszcz, K. Czajka, P.K. Zarzycki,
  A new total antioxidant potential measurements using RP-HPLC assay with fluorescence detection, J. Chromatogr. Sci., 49(2011)401-404.
 9. P. Piszcz, P. Wantusiak, B.K. Głód, M.S. Kubiak,
  Chromatograficzny pomiar całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, Pomiary Automatyka Kontrola, 57(2011)168-171.
 10. M.S. Kubiak, P. Piszcz, P.S. Jankowski,
  Zanieczyszczenia z grupy WWA - występowanie, charakterystyka oraz metody oznaczania w żywności i środowisku, Postępy Techniki i Przetwórstwa Spożywczego, 20/37(2010)93-97.
 11. P. Piszcz, P. Wantusiak, B.K. Głód, M.S. Kubiak,
  Antyoksydanty w produktach spożywczych, ich rola i właściwości, Postępy Techniki i Przetwórstwa Spożywczego, 20/37(2010)82-85.
 12. P. Zarzycki, M.M. Ślączka, M.B. Zarzycka, E. Włodarczyk, M.J. Baran, T. Heese, B.K. Głód,
  Fast separation and detection of main components in coplex raw biological materials using temperature-controlled planar micro-chromatography (micro-TLC), Pomiary Automatyka Kontrola, 56(2010)360-364.
 13. P.K. Zarzycki, M.B. Zarzycka, B.K. Głód,
  Oszacowanie ilości pasm możliwych do rozdzielenia na mikropłytkach TLC w procesie rozwijania jedno oraz dwuwymiarowego próbek wieloskładnikowych, Pomiary Automatyka Kontrola, 55(2009)276-279.
 14. P.K. Zarzycki, E. Włodarczyk, M.B. Zarzycka, B.K. Głód,
  Optimization of a solid-phase extraction protocol for fractionation of selected steroids using retention data from micro thin-layer chromatography, Anal. Sci., 25(7)(2009)935-939.
 15. J. Ławecka, E. Olender, P. Piszcz, A. Rykowski,
  Sequential homo-coupling Diels-Alder/retro Diels-Alder reaction of 5,5'-bi-1,2,4-triazine -containing thiamacrocycles as a new route to thiacrown ethers incorporating a 2,2'-bipyridine subunit, Tetrahedron Lett., 49(2008)723-726.
 16. B.K. Głód, E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska,
  Validation and Estimation of Uncertainty for the Determination of PAHs Using RP-HPLC with Fluorescence Detection and SEC for Sample Preparation, Tłuszcze jadalne, 42(2007)61-71.
 17. P. Piszcz, M. Suszek, S. Grześkiewicz, B.K. Głód,
  Analysis of PAH's In Food using Improved GC/MS and RP-HPLC Assays: Influence of Temperature on Selectivity, Tłuszcze Jadalne, 3-4(2007)193-200.
 18. B.K. Głód,
  Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Photometric Assay, Tluszcze Jadalne, 3-4(2006)275-281.
 19. B.K. Głód, A. Konior,
  Udoskonalona fluorometryczna metoda pomiaru całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (Total Antioxidant Potential Measurement Using Improved Fluorometric Assay), Tluszcze Jadalne, 3-4(2006)282-288.
 20. B.K. Głód, E. Olszewska, P. Piszcz,
  Wolne rodniki a stres oksydacyjny (Free Radicals and Oxydative Stress), Tluszcze Jadalne, 3-4(2006)254-263.
 21. B.K. Głód, E. Olszewska, P. Piszcz,
  Całkowity potencjał antyoksydacyjny: jego oznaczanie oraz zastosowanie w badaniach biomedycznych (Total Antioxidant Potential: Its Meaning and Application in Biological Testing), Tluszcze Jadalne, 3-4(2006)264-274.
Materiały pokonferencyjne
(proceedings)
 1. P. Wantusiak, M. Skwarek, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Application of HPLC assay to the measurements of Total Antioxidant Potential of honey and mead, The XXXIIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2009) 66-79.
 2. M. Skwarek, P. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Retention mechanism of carboxylic acids on different HPLC phases, The XXXIIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2009) 80-86.
 3. I. Kiersztyn, A. Siłak, P. Piszcz, K. Kurzak, B.K. Głód,
  Analysis of nickel complexes with Schiff base ligands using HPLC assay with UV and electrochemical detectors, The XXXIIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2009) 87-97.
 4. P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  HPLC Total Antioxidant Potential assay based on hydroxyl radicals reaction with p-hydroxybenzoic acid, The XXXIIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2009) 98-104.
 5. T. Zieliński, A. Drabik, W. Pakszys, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Can Tremor and L-dopa, Using ED-HPLC, Measurements be Used in the Parkinson Diagnosis? The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2007)60-64.
 6. P. Piszcz, L. Świątek, K. Pypowski, N. Erchak, B.K. Głód,
  Investigation of the Hydrogermylation Reaction Mechyanism Using Different HPLC Systems, The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2007)30-37.
 7. P. Piszcz, M. Suszek, S. Grześkiewicz, B.K. Głód,
  Analysis of PAH's in Food using Improved GC/MS and RP-HPLC Assays: Influence of Temperature on Selectivity,The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2007)23-29.
 8. P. Piszcz, K. Czajka, J. Czajka, B.K. Głód,
  Total Antioxidant Potential Measurements Using RP-HPLC with Fluorescence Detection, The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds" , Annex (2007)18-22.
 9. E. Węgrzyn, S. Grześkiewicz, W. Popławska, B.K. Głód,
  Modified Analytical Assay for PAH Using RP-HPLC with Fluorescence Detection and SEC for Sample Preparation and its Application for Different Food Sampels; Scientific Programme of the International Workshop "Foods to Dye for - Contaminants - sampling, analysis, legal limits" 6 th and 7 th November 2006 Cyprus.
 10. B.K. Głód, E. Olszewska,
  RP-HPLC-ED measurements of the total antioxidant potential: Comparison to the standard photometric method; Scientific Programme of the International Workshop "Foods to Dye for - Contaminants - sampling, analysis, legal limits" 6 th and 7 th November 2006 Cyprus.
 11. J. Nowaczyk, P. Piszcz,
  Nowa metoda syntezy eterów azatiokoronowych z wbudowanym fragmentem biheteroaromatycznym w Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności, praca zbiorowa, Wyd. AP, Siedlce 2006, ISBN 83-7051-397-2)89.
 12. B.K. Głód, E. Olszewska,
  Free Radicals, Total Antioxidant Potential and High Performance Liquid Chromatography, The Jubilee XXXth Symposium "Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2006)13-24.
 13. K. Pypowski, B.K. Głód, I. Uszyńska, N. Erchak,
  Application of SEC and RP-HPLC to the Investigation Mechanism of Hydrogermylation Reaction Producing Tribenzylgermanyl Derivatives, The Jubilee XXXth Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Annex (2006)40-43.
Książki i monografie
 1. J. Pijanowska, E. Szafraniuk, B.K. Głód,
  Zastosowanie HPLC do rozdzielania ditiokarbaminianów, Camera Separatoria, 4(1)(2012), 93-103.
 2. P.M. Wantusiak, P. Piszcz, M. Skwarek, B.K. Głód,
  Właściwości antyoksydacyjne miodów wyznaczone metodami chromatograficznymi, Camera Separatoria, 3(2)(2011), 297-317.
 3. I. Kiersztyn, A. Siłak, P. Piszcz, A. Lamert, K. Kurzak, M.S. Kubiak, B.K. Głód,
  Zastosowanie RP-HPLC z detekcją elektrochemiczną do analizy kompleksów niklu z zasadami Schiffa, Postępy Chromatografii, Monografie nr 122, praca zbiorowa, Wyd. AP, Siedlce 2010, (ISSN 0860-2719)101-107.
 4. M.S. Kubiak, M. Polak, P. Piszcz,
  Oznaczanie poziomu zawartości B(a)P w rynkowych przetworach mięsnych z wykorzystaniem HPLC, Postępy Chromatografii, Monografie nr 122, praca zbiorowa, Wyd. AP, Siedlce 2010, (ISSN 0860-2719)153-167.
 5. B.K. Głód, P. Piszcz,
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa. Podstawy teoretyczne, Wyd. AP, Siedlce 2007 - wydanie I, 2009 - wydanie II, (ISBN 978-83-7054-448-8).
 6. B.K. Głód, P. Piszcz, T. Zieliński, P. Zarzycki,
  Zastosowanie HPLC w badaniach choroby Parkinsona, Postępy Chromatografii, Monografie nr 111, praca zbiorowa, Wyd. AP, Siedlce 2009, (ISSN 0860-2719)15-31.
 7. B.K. Głód, P. Piszcz, I. Kiersztyn, A. Lamert, P. Zarzycki,
  Zastosowanie HPLC do oznaczania wolnych rodników, antyoksydantów oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, Postępy Chromatografii, Monografie nr 111, praca zbiorowa, Wyd. AP, Siedlce 2009, (ISSN 0860-2719)41-66.
Komunikaty na konferencjach
 1. B.K. Głód, I. Kiersztyn, P. Wantusiak, P. Piszcz,
  Various electroanalytical assays used for the determination of total antioxidant potential (TAP) in food, V-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2013.
 2. A. Kulikowska, B.K. Głód, I. Kiersztyn, P. Piszcz, P. Wantusiak,
  Kompleksowanie związków aromatycznych przez cyklodekstryny, a ich właściwości antyoksydacyjne, V-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2013.
 3. I. Biernacka, I. Kiersztyn, B.K. Głód, P. Piszcz, P. Wantusiak,
  Metody woltametryczne w wyznaczaniu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w emulsjach, V-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2013.
 4. M. Zgorzałek, P. Piszcz, P. Wantusiak, B.K. Głód,
  Właściwości antyoksydacyjne mięs, V-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2013.
 5. M. Cendrowska, P. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Właściwości antyoksydacyjne miodów wyznaczone różnymi technikami analitycznymi, V-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2013.
 6. M. Tomaszewska, E. Szafraniuk, P.M. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód, P.K. Zarzycki,
  O możliwoœci zastosowania chromatografii cienkowarstwowej do badania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, IV-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2012.
 7. J. Obrycka, P. Piszcz, P.M. Wantusiak, E. Szafraniuk, B.K. Głód,
  O ile można udoskonalić badania właœciwoœci antyoksydacyjnych za pomocš DPPH stosujšc chromatograficzne rozdzielanie różnych jego form, IV-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2012.
 8. J. Pijanowska, E. Szafraniuk, P.M. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  O tym jak rozdzielić ditiokarbaminiany za pomocš HPLC, IV-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2012.
 9. E. Lewczuk, K. Ciołek, P.M. Wantusiak, P. Piszcz, I. Kiersztyn, B.K. Głód, P.K. Zarzycki,
  Metody badania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego produktów pszczelarskich, III-cie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2011.
 10. P. Kościesza, R. Jurczak, P. Piszcz, P.M. Wantusiak, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej olejów roślinnych, III-cie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2011.
 11. A. Szabrański, P.M. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Pro- i antyoksydanty w procesie fermentacji miodów, III-cie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2011.
 12. M.S. Kubiak, M. Polak, P. Piszcz,
  Monitorowanie rynkowych przetworów mięsnych z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 13. P.K. Zarzycki, E. Włodarczyk, M.J. Baran, M.M. Ślączka, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Micro-TLC internal standards database - retention properties of selected dyes under RP and NP conditions using binary water/organic liquid and organic liquid/organic liquid mobile phases, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 14. P.K. Zarzycki, E. Włodarczyk, M.J. Baran, M.M. Ślączka, F.B. Harasimiuk, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Detection of EDCS and related compounds from treated sewage water and selected surface water ecosystems via Micro-TLC using phosphomolybdic acid staining and fluorescence visualization, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 15. P. Wantusiak, P. Piszcz, D. Zając, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  Chromatograficzne oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjengo miodów, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 16. P. Piszcz, P. Wantusiak, M. Woźniak, B.K. Głód, M.S. Kubiak, M. Asztemborska,
  O możliwości przewidywania mocy antyoksydacyjnej flawonoidów, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 17. P. Piszcz, P. Wantusiak, K. Oklińska, A. Zgudka, A. Lamert, B.K. Głód,
  Zastosowanie HPLC z detekcją elektrochemiczną i UV do oznaczania właściwości antyoksydacyjnych wybranych ziół, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 18. P. Wantusiak, M. Bytniewska, P. Piszcz, M.S. Kubiak, B.K. Głód,
  Właściwości antyoksydacyjne produktów pszczelich, II-gie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2010.
 19. K. Żurawski, P. Piszcz, B.K. Głód,
  The degradation by Fenton system, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 20. E. Gołdyn, P. Piszcz, B.K. Głód,
  pH zależne chromatograficzne pomiary całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 21. P. Wantusiak, M. Boruc, M. Skwarek, P. Piszcz, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  Chromatograficzne i elektrochemiczne metody wyznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego miodów i miodów pitnych, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 22. I. Kiersztyn, A. Siłak, P. Piszcz, K. Kurzak, B.K. Głód,
  Rozdział kompleksów niklu z zasadami Schiffa za pomocą HPLC z detekcją UV i elektrochemiczną, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 23. M. Skwarek, P. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Mechanizm retencji kwasów karboksylowych na różnych kolumnach HPLC, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 24. P. Wantusiak, P. Piszcz, M. Skwarek, B.K. Głód,
  Zastosowanie HPLC do pomiarów całkowitego potencjału antyoksydacyjnego miodów i miodów pitnych, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 25. P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  Chromatograficzne oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w oparciu o reakcje rodników hydroksylowych z kwasem p-hydroksybenzoesowym, I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne, Reymontówka - Kotuń/Chlewiska, wrzesień 2009.
 26. P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  HPLC total antioxidant potential assay based on hydroxyl radicals reaction with p-hydroxybenzoic acid, The XXXIInd Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 3rd - 5th 2009.
 27. I. Kiersztyn, A. Siłak, P. Piszcz, K. Kurzak, B.K. Głód,
  Analysis of nickel complexes with Schiff base ligands using HPLC assay with UV and electrochemical detectors, The XXXIInd Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 3rd - 5th 2009.
 28. M. Skwarek, P. Wantusiak, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Retention mechanism of carboxylic acids on different HPLC phases, The XXXIInd Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 3rd - 5th 2009.
 29. P. Wantusiak, M. Skwarek, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Application of HPLC Assay to the measurements of total antioxidant potential of honey and mead, The XXXIInd Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds" , Katowice - Szczyrk June 3rd - 5th 2009.
 30. P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, B.K. Głód,
  A new analytical method for the total antioxidant assay using RP-HPLC with fluorescence detection and its application for antioxidative properties of some herbal and food products, The 33rd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, December 2-5, 2008 Kyoto University at Katsura.
 31. P. Piszcz, A. Beta, I. Kiersztyn, J. Ławecka, A. Rykowski, B.K. Głód,
  The chromatographic investigation of the physicochemical properties and stabilities of newly synthesized bi-1,2,4-triazines, The 33rd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, December 2-5, 2008 Kyoto University at Katsura.
 32. A. Beta, B.K. Głód, P. Piszcz,
  Oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej; Materiały Wiosennego Zjazdu Naukowego SSPTChem, Sulejów 2008.
 33. T. Zieliński, A. Drabik, W. Pakszys, P. Piszcz, B.K. Głód,
  Can Tremor and L-dopa, Using ED-HPLC, Measurements be Used in the Parkinson' Diagnosis?, The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 4th - 6th 2007.
 34. P. Piszcz, L. Świątek, K. Pypowski, N. Erchak, B.K. Głód,
  Investigation of the Hydrogermylation Reaction Mechyanism Using Different HPLC Systems, The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 4th - 6th 2007.
 35. P. Piszcz, M. Suszek, S. Grześkiewicz, B.K. Głód,
  Analysis of PAH's in Food Using Improved GC/MS and RP-HPLC Assays: Influence of Temperature on Selectivity, The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 4th - 6th 2007.
 36. P. Piszcz, K. Czajka, J. Czajka, B.K. Głód,
  Total Antioxidant Potential Measurements Using RP-HPLC with Fluorescence Detection, The XXXIst Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds", Katowice - Szczyrk June 4th - 6th 2007.
 37. J. Nowaczyk, P. Piszcz, A. Rykowski,
  Nowa droga syntezy eterów azatiokoronowych zawierających układ 5,5'-bi-1,2,4-triazyny lub 2,2'-bipirydyny, XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 2006.
 38. J. Ławecka, P. Piszcz, A. Rykowski,
  Nowa metoda syntezy eterów azatiokoronowych z wbudowanym fragmentem biheteroaromatyczny, IX Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 2006.