Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3Maja 54,  Siedlce,   (25) 643-10-40,  e-mail: camera.separatoria@gmail.com
KIEROWNIK ZAKŁADU
prof. dr hab. Bronisław K. Głód
e-mail:  bkg@onet.eu
tel.: +48 (25) 643 1040
pok.: 102
ASYSTENT
dr Paweł Piszcz
e-mail:  pawelpiszcz@o2.pl
tel.: +48 (25) 643 1012
pok.: 124
STARSZY WYKŁADOWCA
dr Iwona Kiersztyn
e-mail:  iwonakier@gmail.com
tel.: +48 (25) 643 1018
pok.: 127