Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3-Maja 54,  08-110 Siedlce,   tel. (25) 643-10-40,  e-mail: psc1@onet.eu
PATENTS
 1. B.K. Głód, W. Kemula, W. Kutner,
  Przepływowy detektor elektrokinetyczny, Pol. Pat., PL 138 101, 24 Feb 1988, Appl. P 240 206, 18 Jan 1983.
 2. B.K. Głód, Z. Stefański, W. Kemula,
  Wisząca kroplowa elektroda rtęciowa napełniana metodą przepływową, Pol. Pat., PL 140 591, 01 Jan 1986, Appl. P 248 682, 12 May 1984.
BOOKS
     (and chapters in books)
 1. B.K. Głód, W. Kemula,
  Zastosowanie elektrokinetycznej detekcji w różnych systemach rozdzielczych wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Postępy Chromatografii i Innych Metod Rozdzielania, Wyd. UMCS, (Lublin 1985), pp. 117-124.
 2. B.K. Głód,
  Detektory w wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Wprowadzenie do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Wyd. IchF-PAN, (Warszawa 1992), pp. 41-50.
 3. K. Leśniak, A. Bylina, B.K. Głód,
  Mikrokolumnowy chromatograf cieczowy T-310. Badanie efektu pozakolumnowego rozmycia próbki, ibid., Pp. 61-70.
 4. B.K. Głód, K. Leśniak, K. Pohorecki, M. Klekowski,
  Mikrokolumnowe chromato­gra­fy cieczowe sterowane cyfrowo T-333, T-334, T-335: opis budowy, ibid., Pp. 71-76.
 5. A. Bylina, B.K. Głód, K. Pohorecki,
  Metody napełniania kolumn chromatogra­ficz­nych, ibid., Pp. 77-84.
 6. B.K. Głód, M. Klekowski, G. Cichowska,
  Komputerowe opracowanie danych chromatograficznych - program "CHROMBLUES", ibid., Pp. 85-94.
 7. A. Bylina, K. Leśniak, B.K. Głód,
  Wysokosprawny chromatograf cieczowy T-302. Budowa i zastosowanie, ibid., Pp. 95-104.
 8. B.K. Głód,
  Wybrane Zagadnienia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej: Część I, Candela, (Warszawa 1996).
 9. B.K. Głód,
  Chromatografia Jonowo-Wykluczająca: Teoria procesu, Wpływ parametrów fizykochemicznych i Aplikacje, Wyd. I-CMDiK PAN, (Warszawa 1997), p.104
 10. B.K. Głód,
  Chromatografia jonowo-wykluczająca - mechanizm procesu, aplikacje, detekcja. Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody, UAM, (Poznań 1999), pp 37-66.
 11. B.K. Głód, J.B. Strosznajder,
  Wolne Rodniki w Starzeniu się Mózgu i Innych Procesach Biologicznych, Mózg a Starzenie, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O" Sp. Z o.o., (Warszawa 2001), pp 33-50.
 12. W. Pakszys, M. Rewekant, E. Sieradzki, P. Grieb, B.K. Głód,
  Farmakokinetyczna optymalizacja leczenia choroby Parkinsona z użyciem L-dopy (Pharmacokinetic optimization of treatment of Parkinson's disease with L-dopa), Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym ewnutryczne rozpoznawaniu i leczeniu, Medical Communications, (Warszawa 2004), pp 201-216.
 13. A. Drabik, B.K. Głód, W. Pakszys,
  Profil dzienny stężenia L-dopy w surowicy pacjentów leczonych różnymi postaciami leku (Circadian profile of serum level of L-dopa e patients treated with different drug forms), ibid., Pp. 217-225.
 14. K.I. Stańczak, A. Woźniak, A. Bielejewska, W. Pakszys, B.K. Głód,
  Pomiar Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona (Assessment of ewn antioxidative potential patients with Parkinson's disease), ibid., Pp. 227-235.
 15. T. Zieliński, W. Pakszys, Z. Dunajski, P. Zalewski, A. Drabik, B.K. Głód, M. Pakszys,
  Zastosowanie ewnutryczn w diagnostyce choroby Parkinsona (CHP) (Application of tremorometry in the diagnosis of Parkinson's disease (PD)), ibid., Pp. 237-253.
 16. A. Bielejewska, B.K. Głód,
  Niby takie same, a jednak inne, czyli o enancjomerach i ich roli w chorobie Parkinsona, ibid., Pp. 275-281.
 17. C. Kowalski, B.K. Głód,
  Wolne rodniki i antyoksydanty: Ich rola w funkcjonowaniu organizmu, metody oznaczania oraz występowanie w ziołach. Immunomodulacja: nowe możliwości w ochronie zdrowia, Edycja, (Warszawa 2004), pp 63-74.
 18. B.K. Głód,
  Wielka Encyklopedia PWN, tom 23, dział: Chemia Ogólna i Fizyczna, Hasła: rodnik; rodnikowa reakcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, (Warszawa 2004).
 19. B.K. Głód, P. Piszcz,
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa: Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, (Siedlce 2007), wydanie drugie Siedlce 2009.
 20. B.K. Głód, P. Piszcz, T. Zieliński, P. Zarzycki,
  Zastosowanie HPLC w badaniach choroby Parkinsona, Postępy Chromatografii, Monografie nr 111, (Siedlce 2009), pp 15-31.
 21. B.K. Głód, P. Piszcz, I. Kiersztyn, A. Lamert, P. Zarzycki,
  Zastosowanie HPLC do oznaczania wolnych rodników, antyoksydantów oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, Postępy Chromatografii, Monografie nr 111, (Siedlce 2009), pp 41-66.
REVIEVS
 1. B.K. Głód,
  Mechanism of Streaming Potential and streaming Current and Their Application, Wiad. Chem., 37(1983)731-748.
ORIGINAL
 1. W. Kemula, B.K. Głód, W. Kutner,
  Electrokinetic Detection in Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography. Part I. Volatile Fatty Acids, J. Liquid Chromatogr., 6(1983)1823-1835.
OTHERS
 1. B.K. Głód, W. Kemula,
  Electrokinetic Detection of Fatty Acids Separated by Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography, Fifth European Conference on Analytical Chemistry "Euroanalysis V", Kraków, August 26-31 1984.