Editors-in-Chief
  Bronisław K. Głód (Siedlce) bkg@onet.eu
  Marian Kamiński (Gdańsk) marian.kaminski@pg.gda.pl

Honorary Editor

Edward Soczewiński (Lublin)

Editors (Reviewers)
  Monika Asztemborska (Warszawa)
  Grzegorz Boczkaj (Gdańsk)
  Tadeusz Dzido (Lublin) tadeusz.dzido@am.lublin.pl
  Bronisław K. Głód (Siedlce)
  Marian Kamiński (Gdańsk)
  Paweł Piszcz (Siedlce)
  Piotr M. Słomkiewicz (Kielce) piotr.slomkiewicz@ujk.kielce.pl
  Piotr Stepnowski (Gdańsk) sox@chem.univ.gda.pl
  Mieczysław Sajewicz (Katowice) mieczyslaw.sajewicz@us.edu.pl
  Monika E. Waksmundzka-Hajnos (Lublin) monika.hajnos@am.lublin.pl

Andrzej Stołyhwo (Gdańsk, Warszawa)

Technical Editors
  Paweł Piszcz pawelpiszcz@o2.pl
Editorial Address
Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry
University of Natural Sciences and Humanities
3-Maja 54 Str., 08-110 Siedlce, Poland
phone: +48 (25) 643 10 40
e-mail: camera.separatoria@gmail.com
URL: dach.ich.uph.edu.pl/camera_separatoria.html

Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty
Gdansk University of Technology
Gabriela Narutowicza 11/12 Str., 80-233 Gdansk, Poland
phone: +48 (58) 347 17 29
e-mail: marian.kaminski@pg.gda.pl
URL: www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl