Camera Seperatoria - Librarium

Camera Separatoria Librarium 1
Bronisław K. Głód
Chromatografia jonowo-wykluczająca.

Camera Separatoria Librarium 2
Bronisław K. Głód, Paweł Piszcz
Wysokosprawna chromatografia cieczowa. Podstawy teoretyczne.

Camera Separatoria Librarium 3
praca zbiorowa pod red. Mariana Kamińskiego
Chromatografia cieczowa.