Camera Seperatoria - Volume 9/Number 2/2017

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 53-64

P. Piszcz, M. Dzwigałowska, B.K. Głód
Total antioxidant potential of cosmetic products containing plant extracts
Całkowity potencjał antyoksydacyjny preparatów kosmetycznych zawierających ekstrakty roślinne

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 65-72

A. Miciak, G. Boczkaj
A review of selected chiral stationary phases for gas chromatography
Przegląd wybranych rodzajów faz stacjonarnych stosowanych w chiralnej chromatografii gazowej

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 73-81 in preparation

P. Rybarczyk, K. Kucharska, R. Pawłowicz, M. Kamiński
Analysis of the composition of gas phase formed during dark fermentation
Analiza składu fazy gazowej wytwarzanej podczas fermentacji ciemnej

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 82-91 in preparation

K. Kucharska, P. Rybarczyk, R. Pawłowicz, M. Kamiński
Headspace capillary gas chromatography – HS-CGC in the investigations of the composition of volatile hydrolysis products from lignocellulosic biomass – BMLC
Kapilarna chromatografia gazowa fazy nad-powierzchniowej – HS-CGC w badaniach składu lotnych produktów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej – BMLC

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, pages 92-105 in preparation

M. Glinka, R. Łukajtis, P. Nowak, M. Kamiński
Liquid chromatography techniques, used in technical analysis of hydrolysis processes, of lignocellulosic biomass. Review
Techniki chromatografii cieczowej, stosowane w analityce technicznej procesów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej - BMLC. Przegląd

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, in preparation

P. Nowak, R. Łukajtis, M. Kamiński
Gradientowa wysokosprawna kolumnowa chromatografia cieczowa w odwróconych układach faz z detekcją UV-VIS-DAD w rozdzielaniu i wstępnej identyfikacji składników hydrofilowych mieszanin po hydrolizie zasadowej biomasy ligno-celulozowej

Camera Separatoria
Volume 9, Number 2, in preparation

M. Glinka, P. Nowak, M. Kamiński
Wpływ rodzaju kwaśnego dodatku do eluentu oraz właściwości fazy stacjonarnej na rozdzielanie średnio i nisko hydrofobowych kwaśnych organicznych związków chemicznych w odwróconych układach faz kolumnowej elucyjnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej - RP HPLC