Camera Seperatoria - Volume 8/Number 2/2016

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 55-64

M. Borkowski, P. Piszcz, B.K. Głód
Antioxidant properties of Matcha tea.
Właściwości antyoksydacyjne herbaty Matcha.

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 65-74

P. Piszcz, I. Grzybowska, B.K. Głód
Antioxidative properties of water infusions of selected medicinal plants.
Właściwości antyoksydacyjne naparów wodnych wybranych roślin leczniczych.

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 75-90

P. Nowak, R. Pawłowicz, M. Kamiński
Separation, identification and determination of sediment components from the production of edible oils under conditions of NP-HPLC.
Rozdzielanie, identyfikacja i oznaczanie składników osadu z produkcji olejów jadalnych w warunkach NP-HPLC.

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 92-104

M. Kamiński
In memory of professor Andrzej Stołyhwo
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Stołyhwo

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 105-107

W. Kolanowski
Trouts, gammarids and squalene. (In memory of Professor Andrzej Stołyhwo)
Pstrągi, kiełże i skwalen. (Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Stołyhwo)

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 108-111

E. Kowalska, Z. Sikorski
In memory of Professor Andrzej Stołyhwo
Pamięci Andrzeja Stołyhwo. (Krótkie wspomnienie rodzinne o profesorze Andrzeju Stołyhwo)

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 112-128

A. Stołyhwo
Analytical quality criteria of highly unsaturated oils and fats of natural origin
Analityczne kryteria jakości zdrowotnej oleju z wiesiołka i innych bio-olejów z surowców naturalnych

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 129-142

A. Stołyhwo
Technology and principal components of the evening primrose (Oenothera paradoxa Hudziok) seed oil
Technologia pozyskiwania i główne składniki oleju z nasion wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa Hudziok)

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 143-151

A. Stołyhwo
Selected analytical criteria of quality of the "extra virgin" evening primrose oil (Oe. paradoxa. Hudziok)
Wybrane, analityczne kryteria oceny jakości oleju dziewiczego z nasion wiesiołka Oe. paradoxa. Hudziok

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 152-158

R. Zadernowski, H. Pieńkowska, A. Stołyhwo
Characteristic of the lipids of the oenothera seeds
Charakterystyka lipidów nasion wiesiołka

Camera Separatoria
Volume 8, Number 2, pages 163-179

U. Pytasz, A. Stołyhwo
The supplementation of diet with evening primrose oil strongly affects the concentration of LA, GLA and DGLA in human milk fat
Suplementacja diety olejem z nasion wiesiołka wzbogaca intensywnie mleko kobiece w wielonienasycone kwasy tłuszczowe rodziny N-6: LA; GLA i DGLA