Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry, UPH, ul. 3-Maja 54, 08-110 Siedlce,  phone: (25) 643 10 40, psc1@onet.eu
Volume 3/Number 2/2011

Bronisław K. Głód, Iwona Kiersztyn, Anna Lamert, Paweł Piszcz,
Paweł M. Wantusiak

3nd Podlasie's Chromatographic Meeting
3-cie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne

Anita Skrzypczak, Mariusz Jaszczołt, Aleksandra Królicka, Marian Kamiński
Liquid chromatography techniques and methods in separation, determination and isolation of naphthoquinones and flavonoids from plants
Techniki i metody chromatografii cieczowej w rozdzielaniu, oznaczaniu oraz izolowaniu naftochinonów i flawonoidów z roślin

Grzegorz Boczkaj, Mariusz Jaszczołt, Marian Kamiński
A research on emission of volatile organic comopunds (VOC) from road bitumen by dynamic headspace gas chromatography mass spectrometry (DHS - GC - MS)
Badania emisji lotnych związków organicznych z asfaltów drogowych z wykorzystaniem techniki dynamicznej analizy fazy nadpowierzchniowej i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (DHS - GC - MS)

Mariusz Jaszczołt, Grzegorz Boczkaj, Aleksander Lewandowski, Anita Skrzypczak, Aleksandra Królicka, Marian Kamiński
A research on the composition of eluent for separation of plant metabolites by column reversed phase liquid chromatography
Opracowanie optymalnych warunków rozdzielania i identyfikacji metabolitów roślin z rodzaju droseraceae, z zastosowaniem wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej

Paweł M. Wantusiak, Paweł Piszcz, Monika Skwarek, Bronisław K. Głód
Antioxidative properties of honeys determined using HPLC techniques
Właściwości antyoksydacyjne miodów wyznaczone metodami chromatograficznymi

Anita Skrzypczak, Marian Kamiński
New method of separation of components and the determination of the coumarin in alcoholic beverages and a sweet grass (hierochloe odorata) macerates using RP-HPLC and reverse flow of an eluent in the column (backflush)
Nowa metoda rozdzielania składników oraz oznaczania kumaryny w napojach alkoholowych i w maceratach z turówki wonnej (hierochloe odorata) z wykorzystaniem RP-HPLC i przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie

Kamil Czech, Piotr M. Słomkiewicz,
The use of computer software modules to determination the adsorption isotherms by the inwerse gas chromatography
Zastosowanie pakietów oprogramowania komputerowego do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii gazowej