Pytania na egzamin magisterski z chemii analitycznej

 

Pytania do wykładu z wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

 

Pytania magisterskie, z wykladow, do cwiczen z elektrochemii i chromatografii