Department of Analytical Chemistry

Bronislaw K. Glod,image004 

 


Theses

Bronislaw K. Glod                     D.Sc.  -      CHROMATOGRAFIA JONOWO-WYKLUCZAJĄCA:

                                                                                              TEORIA PROCESU, WPŁYW PARAMETRÓW

                                                                                              FIZYKOCHEMICZNYCH I APLIKACJE

Pawel Piszcz                                M.Sc. -     NOWA METODA SYNTEZY ETERÓW

                                                                                              AZATIOKORONOWYCH ZAWIERAJĄCYCH UKŁAD 5,5’-BI-

                                                                                              1,2,4-TRIAZYNY I 2,2’-BIPIRYDYNY

Katarzyna Czajka                                            M.Sc. -     Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją

                                                                                              fluorescencyjną do wyznaczenia całkowitego potencjału

                                                                                              antyoksydacyjnego

Joanna Czajka                                                       M.Sc. -     Całkowity potencjał antyoksydacyjny, wyznaczony metodą

                                                                                        chromatograficzną, niektórych ziół i napoi alkoholowych

Lidia Świątek                             M.Sc. -     Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do

                                                                                              badania reakcji hydrogermylacji związków aromatycznych

Monika Suszko                                                      M.Sc. -     Oznaczanie wybranych węglowodorów aromatycznych (WWA)

                                                                                              przy zastosowaniu chromatografii gazowej z detekcją mas

                                                                                              (GC/MS) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie

                                                                                               faz odwróconych z detekcją fluorescencyjną (RP-HPLC-FLD)

Agnieszka Beta                                                      M.Sc. -     Opracowanie nowej metody oznaczania całkowitego potencjału

antyoksydacyjnego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

                                                                                              przy zastosowaniu chromatografii gazowej z detekcją mas

                                                                                              (GC/MS) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie

                                                                                              faz odwróconych z detekcją fluorescencyjną (RP-HPLC-FLD)

Anita Siłak                                                               M.Sc. -     Badanie właściwości elektrochemicznych kompleksów niklu z zasadami Schiffa

 

 

 

 

 

 

 


Send mail to bkg@ipmt.waw.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007 BKG DACh AP
Last modified: April 01, 2007