Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3-Maja 54,  08-110 Siedlce,   tel. (25) 643-10-40,  e-mail: psc1@onet.eu
Komitet Naukowy:
Tadeusz Dzido - Lublin;  Bronisław K. Głód - Siedlce;  Marian Kamiński - Gdańsk,  Piotr Słomkiewicz - Kielce;  Andrzej Stołyhwo - Warszawa; 
Monika E. Waksmundzka-Hajnos - Lublin;  Paweł Zarzycki - Koszalin

Komitet Organizacyjny:
Bronisław K. Głód; Iwona Kiersztyn; Paweł Piszcz; Paweł Wantusiak; Monika Skwarek

Serdecznie zapraszamy na 5-te Podlaskie Spotkania Chromatograficzne Obrady (15-18.09.2013) odbywać się będą w Reymontówce, dworku należącym do Władysława Reymonta, w miejscowoœci Kotuń-Chlewiska.
Opłata będzie wynosić ok. 1 000 PLN. Istnieje możliwoœć jej obniżenia dla członków PTNoR oraz autorów publikujących artykuły w Camera Separatoria.
Koszty te obejmą:
  koszty Spotkania,
  książkę abstraktów,
  3 noclegi w Reymontówce,
  pełne wyżywienie,
  bankiet powitalny 15.09.2013,
  ognisko z pieczeniem prosiaka i tańcami,
  w przypadku ładnej pogody istnieje możliwoœć zorganizowania
przejażdżki bryczką konną, jazdy konnej, turnieju tenisowego itp.,
  ewentualną dyskotekę, w przypadku większej iloœci osób zainteresowanych,
  całodniową wycieczkę do, najprawdopodobniej, pałacu w Korczewie
i dworu w Zaburzu, połączonych spływem tratwą).
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa sprzętu i seminarium firm chromatograficznych.
W jego trakcie odbędzie się również zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nauk o Rozdzielaniu.
Uprzejmie prosimy o wstępne potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Seminarium i/lub jego sponsorowaniem do 15.08.2013.
 (więcej)  (KOMUNIKAT II)
Do Reymontówki (miejsca Konferencji) można dojechać:
  • pociągiem, relacji Warszawa - Siedlce, do stacji kolejowej Kotuń,
  • autobusem, lub minibusem z Warszawy do przystanku Broszków,
  • autobusem PKS lub MPK z Siedlec do przystanku Kotuń,
  • samochodem - na trasie Warszawa - Siedlce należy skręcić w Broszkowie do Kotunia i podążać za kierunkowskazami Reymontówka (ok. 6 km).

       W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób intnieje możliwość zorganizowania dojazdu ze stacji kolejowej Kotuń i/lub przystanku autobusowego Broszków.

Opłata za Konferencję wynosi 1000 PLN. Istnieje możliwość jej obniżenia dla młodych pracowników nauki oraz współautorów Camery Separatorii. Koszty te obejmują koszt uczestnictwa, materiały konferencyjne i pokonferencyjne, nocleg, wyżywienie, bankiet, wycieczki. Opłatę należy wpłacać na konto do 31.07.2013 r.:
PKO BP S.A.
Nr konta 42 1020 4476 0000 8902 0262 8287
Z dopiskiem: 5 Spotkanie Chromatograficzne - ... nazwisko uczestnika...