Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3-Maja 54,  08-110 Siedlce,   tel. (25) 643-10-40,  e-mail: psc1@onet.eu
Komitet Naukowy:
Tadeusz Dzido - Lublin;  Bronisław K. Głód - Siedlce;  Marian Kamiński - Gdańsk,  Piotr Słomkiewicz - Kielce;  Andrzej Stołyhwo - Warszawa; 
Monika E. Waksmundzka-Hajnos - Lublin;  Paweł Zarzycki - Koszalin

Komitet Organizacyjny:
Bronisław K. Głód; Iwona Kiersztyn; Anna Lamert; Paweł Piszcz; Paweł Wantusiak

Serdecznie zapraszamy na 4-te Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne. Obrady (24-26.09.2012) odbywać się będą w Reymontówce, dworku należącym do Władysława Reymonta, w miejscowości Kotuń-Chlewiska.

Opłata wynosi 1100 PLN. Istnieje możliwość jej obniżenia do kwoty 950 PLN dla młodych pracowników nauki oraz współautorów artykułów czasopisma Camera Separatoria. Koszty te obejmują:
 • koszty Spotkania,
 • książkę abstraktów wydaną jako numer specjalny czasopisma Camera Separatoria,
 • 2 zeszyty czasopisma Camera Separatoria,
 • 3 noclegi w Reymontówce,
 • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, przekąski w przerwach między obradami),
 • bankiet powitalny 23.09.2012,
 • ognisko z pieczeniem prosiaka i tańcami,
 • w przypadku ładnej pogody istnieje możliwość zorganizowania przejażdżki bryczką konną, jazdy konnej, turnieju tenisowego itp.,
 • ewentualną dyskotekę, w przypadku większej ilości osób zainteresowanych,
 • całodniową wycieczkę do Puszczy Białowieskiej ze zwiedzaniem z przewodnikiem, zwykle nieudostępnianej dla turystów, najbardziej dziewiczej jej części,
 • całodniową wycieczkę obejmującą:
 • Świętą Górę Grabarkę, Mielnik,
 • koronacyjne miasto Drohiczyn wraz z zamkniętą częścią klasztoru Jezuitów,
 • i/lub miejscowość Gwizdały wraz ze zwiedzaniem muzeum, oczywiście, Gwizdka połączone z możliwością gwizdania i warsztatami garncarskimi.
Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa sprzętu i seminarium firm chromatograficznych. W jego trakcie odbędzie się również zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nauk o Rozdzielaniu. Omówiona zostanie m.in. kwestia wydawania czasopisma Camera Separatoria tylko w wersji elektronicznej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Seminarium i/lub jego sponsorowaniem do 15.08.2012.

Do Reymontówki (miejsca Konferencji) można dojechać:
 • pociągiem, relacji Warszawa - Siedlce, do stacji kolejowej Kotuń,
 • autobusem, lub minibusem z Warszawy do przystanku Broszków,
 • autobusem PKS lub MPK z Siedlec do przystanku Kotuń,
 • samochodem - na trasie Warszawa - Siedlce należy skręcić w Broszkowie do Kotunia i podążać za kierunkowskazami Reymontówka (ok. 6 km).

       W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób intnieje możliwość zorganizowania dojazdu ze stacji kolejowej Kotuń i/lub przystanku autobusowego Broszków.

Opłata za Konferencję wynosi 1100 PLN. Istnieje możliwość jej obniżenia do kwoty 950 PLN dla młodych pracowników nauki oraz współautorów Camery Separatorii. Koszty te obejmują koszt uczestnictwa, materiały konferencyjne i pokonferencyjne, nocleg, wyżywienie, bankiet, wycieczki. Opłatę należy wpłacać na konto do 15.08.2012 r.:
PKO BP S.A.
Nr konta 42 1020 4476 0000 8902 0262 8287
Z dopiskiem: 4 Spotkanie Chromatograficzne - ... nazwisko uczestnika...