Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3-Maja 54,  08-110 Siedlce,   tel. (25) 643-10-40,  e-mail: psc1@onet.eu
Komitet Naukowy:
Tadeusz Dzido - Lublin;  Bronisław K. Głód - Siedlce;  Marian Kamiński - Gdańsk,  Piotr Słomkiewicz - Kielce;  Andrzej Stołyhwo - Warszawa; 
Monika E. Waksmundzka-Hajnos - Lublin;  Paweł Zarzycki - Koszalin

Komitet Organizacyjny:
Bronisław K. Głód; Iwona Kiersztyn; Anna Lamert; Paweł Piszcz; Paweł Wantusiak

WYKŁADY
 1. CHROMATOGRAFICZNE METODY ROZDZIELEŃ SKŁADNIKÓW CIECZY JONOWYCH
  Piotr STEPNOWSKI
 2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA MIGRACJĘ IZOMERÓW OPTYCZNYCH ROZDZIELANYCH METODĄ ELEKTROCHROMATOGRAFII PLANARNEJ CIŚNIENIOWEJ (PPEC) W ODWRÓCONYM UKŁADZIE FAZ
  Beata POLAK
 3. BADANIA EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z ASFALTÓW DROGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI DYNAMICZNEJ ANALIZY FAZY NAD-POWIERZCHNIOWEJ I CHROMATOGRAFII GAZOWEJ I SPEKTROMETRII MAS
  Grzegorz BOCZKAJ, Marian KAMIŃSKI
 4. NOWE METODYKI OZNACZANIA DODATKÓW DO PALIW SILNIKOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ROZDZIELANIA WIELOWYMIAROWEGO LC-GC
  Grzegorz BOCZKAJ, Mariusz JASZCZOŁT, Marian KAMIŃSKI
 5. PROSTA METODYKA ROZDZIELANIA I OZNACZANIA SŁODZIKÓW I CUKRÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
  Paweł KWIATKOWSKI, Mariusz JASZCZOŁT, Marian KAMIŃSKI
 6. PROCEDURA ROZDZIELANIA I OTRZYMYWANIA STAFYLOKOKCYNY T Z ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
  Michał LASKOWSKI, Beata FURMANEK-BLASZK, Daniel JASTRZĘBSKI, Marian KAMIŃSKI
 7. OPTYMALNE WARUNKI ROZDZIELANIA I IZOLACJI FLAWONOIDÓW I NAFTOCHINONÓW Z METANOLOWYCH EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH Z ZASTOSOWANIEM PREPARATYWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W ODWRÓCONYCH I NORMALNYCH UKŁADACH FAZ
  Anita SKRZYPCZAK, Mariusz JASZCZOŁT, Rafał BANASIUK, Tycjan KOLANKO, Aleksandra KRÓLICKA, Marian KAMIŃSKI
 8. WIELOWYMIAROWE ROZDZIELANIE ORAZ BEZ-KALIBRACYJNE OZNACZENIE SKŁADU ZŁOŻONYCH MIESZANIN SKŁADNIKÓW W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
  Marian KAMIŃSKI, Marcin M. KAMIŃSKI
 9. IMMUNO-CHROMATOGRAFIA - PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ, STOSOWANYCH IMMUNO-SORBENTÓW I METOD IMMOBILIZACJI
  Krystyna GRYGORYSHYN, Marcin M. KAMIŃSKI, Grzegorz BOCZKAJ, Mariusz JASZCZOŁT, Marian KAMIŃSKI
 10. SPRZĘŻENIE CHROMATOGRAFII PLANARNEJ Z SPEKTROMETRIĄ MAS
  Anna KLIMEK-TUREK, Tadeusz H. DZIDO
 11. CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA Z BIODETEKCJĄ W BADANIU EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH NA OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW O POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI FARMAKOLOGICZNEJ
  Monika WAKSMUNDZKA-HAJNOS, Łukasz CIEŚLA
 12. EXTRACTION STUDY OF SPIRULINA AND HERB DYES FROM SELECTED PHARMACEUTICAL FORMULATIONS AND FOOD PRODUCTS
  Magdalena B. ZARZYCKA, Paweł K. ZARZYCKI, Vicki L. CLIFTON, Jerzy ADAMSKI, Bronisław K. GŁÓD
 13. APPLICATION OF MICRO-TLC PLATFORM FOR FRACTIONATION OF HIGHLY ORGANIC COMPOUNDS LOADED MATERIALS
  Paweł K. ZARZYCKI
SESJA POSTEROWA
 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I STEROLI W MIĘŚNIU ODWŁOKOWYM GARNELI CRANGON CRANGON W SEZONIE LETNIM W CYKLU DWUROCZNYM
  Adriana MIKA, Marek GOŁĘBIOWSKI, Edward SKORKOWSKI, Piotr STEPNOWSKI
 2. PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W MIĘŚNIU ODWŁOKOWYM GARNELI BAŁTYCKIEJ CRANGON CRANGON Z ZWGLĘDNIENIEM KWASU EPA I DHA W CYKLU ROCZNYM
  Adriana MIKA, Marek GOŁĘBIOWSKI, Edward SKORKOWSKI, Piotr STEPNOWSKI
 3. RÓŻNORODNOŚĆ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I STEROLI ZIDENTYFIKOWANYCH W TKANKACH MIĘKKICH CLUPEA HARENGUS METODĄ GC-MS I MALDI-TOF/MS
  Adriana MIKA, Marek GOŁĘBIOWSKI, Edward SKORKOWSKI, Piotr STEPNOWSKI
 4. IDENTYFIKACJA PRODUKTÓW ELEKTROCHEMICZNEGO ROZKŁADU CIECZY JONOWYCH ZA POMOCĄ TECHNIKI GC-MS
  Aleksandra FABIAŃSKA, Marek GOŁĘBIOWSKI, Piotr STEPNOWSKI, Ewa Maria SIEDLECKA
 5. ZASTOSOWANIE TECHNIK HPLC-UV I LC-MS DO IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW ELEKTROCHEMICZNEGO ROZKŁADU WYBRANYCH CIECZY JONOWYCH
  Aleksandra FABIAŃSKA, Marek GOŁĘBIOWSKI, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Piotr STEPNOWSKI, Ewa Maria SIEDLECKA
 6. SILILOWANIE JAKO UNIWERSALNA TECHNIKA DERYWATYZACJI FARMACEUTYKÓW W ANALIZIE GC I GC-MS
  Jolanta KUMIRSKA, Natalia MIGOWSKA, Magda CABAN, Paulina ŁUKASZEWICZ, Anna BIAŁK-BIELIŃSKA, Małgorzata CZERWICKA, Piotr STEPNOWSKI
 7. ZASTOSOWANIE DETEKTORA AZOTOWO-FOSFOROWEGO (NPD) DO OZNACZANIA FARMACEUTYKÓW TECHNIKĄ GC
  Jolanta KUMIRSKA, Natalia MIGOWSKA, Magda CABAN, Mirko WEINHOLD, Anna BIAŁK-BIELIŃSKA, Jorg TÖMING, Piotr STEPNOWSKI
 8. CYKLICZNE SILILOWANIE ORAZ TERT-BUTYLODIMETYLOSILILOWANIE JAKO TECHNIKA DERYWATYZACJI ß-BLOKERÓW, ß-AGONISTÓW ORAZ ANTYEPILEPTYKÓW
  Magda CABAN, Piotr STEPNOWSKI, Marek KWIATKOWSKI, Natalia MIGOWSKA, Jolanta KUMIRSKA
 9. ZASTOSOWANE ZŁÓŻ EKSTARKCYJNYCH O CHARAKTERZE POLIMERYCZNYM DO WYDZIELANIA LEKÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH ZASADOWYCH
  Magda CABAN, Piotr STEPNOWSKI, Marek KWIATKOWSKI, Natalia MIGOWSKA, Jolanta KUMIRSKA
 10. ANALIZA JAKOŚCIOWA I LIŚCIOWA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, ESTRÓW METYLOWYCH I ALKOHOLI CALLIPHORA VICINA Z WYKORZYSTANIEM HPLC-LLSD I GC/MS
  Marek GOŁĘBIOWSKI, Monika PASZKIEWICZ, Anna GRUBBA, Mieczysława I. BOGUŚ, Piotr STEPNOWSKI
 11. ZASTOSOWANIE GC/MS-SIM DO ANALIZY LIPIDÓW KUTIKULARNYCH SARCOPHAGA CARNARIA
  Marek GOŁĘBIOWSKI, Monika PASZKIEWICZ, Alma OLESZCZAK, Mieczysława I. BOGUŚ, Piotr STEPNOWSKI
 12. ZASTOSOWANIE GC I GC/MS DO ANALIZY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ MONO- I DISACHARYDÓW W PRÓBKACH BIOLOGICZNYCH
  Monika PASZKIEWICZ, Marek GOŁĘBIOWSKI, Dorota WIRKUS, Radosław OWCZUK, Piotr STEPNOWSKI
 13. ZASTOSOWANIE TECHNIK CHROMATOGRAFICZNYCH DO ANALIZY SKŁADU LIPIDÓW POWIERZCHNIOWYCH BLATTA ORIENTALIS
  Marek GOŁĘBIOWSKI, Monika PASZKIEWICZ, Agata SIKORA, Emilia WŁÓKA, Wioletta WIELOCH, Elżbieta PRZYBYSZ, Mieczysława BOGUŚ, Piotr STEPNOWSKI
 14. OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA ENANCJOMERÓW ZWIĄZKÓW POCHODNYCH 2,6-DIKETOPIPERAZYNY W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
  Kamila SZWED, Maciej DAWIDOWSKI, Anna BIELEJEWSKA
 15. OZNACZANIE WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH POBRANYCH Z REJONÓW PRZYBRZEŻNYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI LC-MS/MS
  Anna BIAŁK-BIELIŃSKA, Marta BORECKA, Grzegorz SIEDLEWICZ, Kinga KORNOWSKA, Ksenia PAZDRO, Jolanta KUMIRSKA, Piotr STEPNOWSKI
 16. OPTYMALIZACJA WARUNKÓW ROZDZIELANIA CHROMATOGRAFICZNEGO MIESZANIN POLISACHARYDÓW WYIZOLOWANYCH ZE ŚCIANY KOMÓRKOWEJ RÓŻNYCH SZCZEPÓW BAKTERII Z RODZAJU ENTEROCOCCUS
  Anna BYCHOWSKA, Małgorzata CZERWICKA, Kinga MARSZEWSKA, Zbigniew MAĆKIEWICZ, Piotr STEPNOWSKI, Zbigniew KACZYŃSKI
 17. ANALIZA CHROMATOGRAFICZNA WOSKÓW POWIERZCHNIOWYCH
  Beata SZAFRANEK, Elżbieta SYNAK, Piotr STEPNOWSKI
 18. WYKORZYSTANIE TECHNIK CHROMATOGRAFICZNYCH DO OKREŚLENIA SKŁADU CUKROWEGO O-POLISACHARYDÓW WYODRĘBNIONYCH Z WYBRANYCH SZCZEPÓW BAKTERII RODZAJU CRONOBACTER
  Kinga MARSZEWSKA, Małgorzata CZERWICKA, Anna BYCHOWSKA, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Janusz RAK, Piotr STEPNOWSKI, Zbigniew KACZYŃSKI
 19. ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII W ANALIZIE STRUKTURY O-POLISACHARYDÓW BAKTERII PECTOBACTERIUM ATROSPETICUM
  Małgorzata CZERWICKA, Jolanta KUMIRSKA, Jerzy GAJDUS, Anna BYCHOWSKA, Kinga MARSZEWSKA, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Piotr STEPNOWSKI, Zbigniew KACZYŃSKI
 20. WYKORZYSTANIE TECHNIK CHROMATOGRAFICZNYCH DO WYODRĘBNIANIA I ANALIZY STRUKTURALNEJ POLISACHARYDOWYCH SKŁADNIKÓW ŚCIANY KOMÓRKOWEJ BAKTERII ENTEROCOCCUS FAECIUM
  Zbigniew KACZYŃSKI, Anna BYCHOWSKA, Małgorzata CZERWICKA, Kinga MARSZEWSKA, Piotr STEPNOWSKI
 21. WYZNACZANIE IZOTERM ADSORPCJI JEDNOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH NA SORBENCIE HALOIZYTOWYM METODĄ INWERSYJNEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ
  Kamil CZECH , Piotr M. SŁOMKIEWICZ
 22. WPŁYW POŁOŻENIA PODSTAWNIKA NA ADSORPCJĘ Z FAZY WODNEJ CHLOROPOCHODNYCH ANILINY NA SORBENTACH HALOIZYTOWYCH
  Magdalena GARNUSZEK, Beata SZCZEPANIK, Piotr SŁOMKIEWICZ, Bożena SYZDÓŁ
 23. BADANIA NAD SELEKTYWNOŚCIĄ ROZDZIELENIA WYBRANYCH FENOLOKWASÓW W UKŁADACH RP HPLC Z RÓŻNYMI ADSORBENTAMI I MODYFIKATORAMI ELUENTU
  Beata MISIOŁEK, Anna KLIMEK-TUREK, Tadeusz H. DZIDO
 24. METODYKA ROZDZIELANIA, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA KUMARYNY W NAPOJACH ALKOHOLOWYCH ORAZ MACERATACH Z TURÓWKI WONNEJ - WYKORZYSTANIE ODWRÓCONYCH UKŁADÓW FAZ, DETEKCJI UV/DAD I PRZEPŁYWU ZWROTNEGO W KOLUMNIE
  Anita SKRZYPCZAK, Marian KAMIŃSKI
 25. METODY BADAŃ CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO PRODUKTÓW PSZCZELARSKICH
  Elwira LEWCZUK, Katarzyna CIOŁEK, Paweł WANTUSIAK, Paweł PISZCZ, Iwona KIERSZTYN, Bronisław K. GŁÓD, Paweł K. ZARZYCKI
 26. α- i ß- CYKLODEKSTRYNY ROZPUSZCZONE W CIECZY JONOWEJ JAKO FAZY STACJONARNE W CHROMATOGRAFII GAZOWEJ
  Monika SOBÓTKA, Monika ASZTEMBORSKA, Janusz LIPKOWSKI
 27. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCEJ OLEJÓW ROŚLINNYCH
  Piotr KOŚCIESZA, Rafał JURCZAK, Paweł PISZCZ, Paweł WANTUSIAK, Iwona KIERSZTYN, Bronisław K. GŁÓD
 28. DETERMINATION OF BISPHENOL A AND RELATED EDCs COMPOUNDS IN MILK USING micro-TLC AND TEMPERATURE-DEPENDENT INCLUSION CHROMATOGRAPHY
  Paweł K. ZARZYCKI, Elżbieta WŁODARCZYK, Deborah HODGSON, Vicki L. CLIFTON
 29. WPŁYW CIECZY JONOWYCH JAKO DODATKÓW DO CYKLODEKSTRYNOWEJ FAZY RUCHOMEJ NA CHIRALNE ROZDZIELANIE W WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
  Agata PAPIERZ, Monika ASZTEMBORSKA
 30. PRO- I ANTYOKSYDANTY W PROCESIE FERMENTACJI MIODÓW
  Adrian SZABRAŃSKI, Paweł WANTUSIAK, Paweł PISZCZ, Bronisław K. GŁÓD
PREZENTACJE FIRM

                      

                      

Strona Główna
Koszt udziału w konferencji wynosi 950 PLN z VAT, opłatę należy uiścić do dnia 31.07.2011 na poniższe konto:
Kredyt Bank S.A. O/Siedlce
Nr konta 3815 0016 6312 1660 0832 4500 00
Z dopiskiem : 3-cie Spotkanie Chromatograficzne - ... nazwisko uczestnika...

Dom Pracy Twórczej "Reymontówka", Chlewiska 22, 08-130 Kotuń, NIP 821-00-14-805