Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3-Maja 54,  08-110 Siedlce,   tel. (25) 643-10-40,  e-mail: psc1@onet.eu
Komitet Naukowy:
Tadeusz Dzido - Lublin;  Bronisław K. Głód - Siedlce;  Marian Kamiński - Gdańsk,  Piotr Słomkiewicz - Kielce;  Andrzej Stołyhwo - Warszawa; 
Monika E. Waksmundzka-Hajnos - Lublin;  Paweł Zarzycki - Koszalin

Komitet Organizacyjny:
Bronisław K. Głód; Iwona Kiersztyn; Anna Lamert; Paweł Piszcz; Paweł Wantusiak

      Pragniemy zaprosić Państwa na 3-cie Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne. W tym roku o dzień dłuższe.
     Obrady (26-28.09.2011) odbywać się będą w w Reymontówce, dworku należącym do Władysława Reymonta, w miejscowości Kotuń-Chlewiska.
      Opłata za Seminarium wynosi 950 PLN. Istnieje możliwość jej obniżenia dla młodych pracowników nauki oraz współautorów artykułów czasopisma Camera Separatoria. Koszty te obejmują:
 • koszty Seminarium i książki abstraktów,
 • 2 zeszyty czasopisma Camera Separatoria,
 • 3 noclegi w Reymontówce,
 • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, przekąski w przerwach między obradami),
 • bankiet powitalny 25.09.2011,
 • ognisko z pieczeniem prosiaka i tańcami,
 • w przypadku ładnej pogody istnieje możliwość zorganizowania przejażdżki bryczką konną, jazdy konnej, turnieju tenisowego itp.,
 • ewentualną dyskotekę, w przypadku większej ilości osób zainteresowanych,
 • całodniową wycieczkę obejmującą:
 • Świętą Górę Grabarkę, Mielnik,
 • koronacyjne miasto Drohiczyn wraz z zamkniętą częścią klasztoru Jezuitów,
 • i/lub miejscowość Gwizdały wraz ze zwiedzaniem muzeum, oczywiście, Gwizdka połączone z możliwością gwizdania i warsztatami garncarskimi.
      Uprzejmie prosimy o potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w Seminarium i/lub jego sponsorowaniem do 15.06.2011.
Do Reymontówki (miejsca Konferencji) można dojechać:
 • pociągiem, relacji Warszawa - Siedlce, do stacji kolejowej Kotuń,
 • autobusem, lub minibusem z Warszawy do przystanku Broszków,
 • autobusem PKS lub MPK z Siedlec do przystanku Kotuń,
 • samochodem - na trasie Warszawa - Siedlce należy skręcić w Broszkowie do Kotunia i podążać za kierunkowskazami Reymontówka (ok. 6 km).

       W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób intnieje możliwość zorganizowania dojazdu ze stacji kolejowej Kotuń i/lub przystanku autobusowego Broszków.

Koszt udziału w konferencji wynosi 950 PLN z VAT, opłatę należy uiścić do dnia 31.07.2011 na poniższe konto:
Kredyt Bank S.A. O/Siedlce
Nr konta 3815 0016 6312 1660 0832 4500 00
Z dopiskiem: 3-cie Spotkanie Chromatograficzne - ... nazwisko uczestnika...

Dom Pracy Twórczej "Reymontówka", Chlewiska 22, 08-130 Kotuń, NIP 821-00-14-805
SPONSORZY