Aktualności
Komunikat nr. 1
Komunikat nr. 2
Numer konta bankowego
Wzór abstraktu
Zgłoszenie uczestnictwa w II-gich Podlaskich Spotkaniach Chromatograficznych
I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne - galeria

Kontakt

Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Chemii,
Akademia Podlaska

ul. 3-Maja 54
08-110 Siedlce

tel. (025) 643-(10-41)
lub końcówki:
11-12, 10-18 10-40, 10-12

e-mail: psc1@onet.eu

WYKŁADY
1. Paweł K. ZARZYCKI
MODERN micro-TLC: TOWARD FAST SEPARATION INVOLVING MICROFLUIDIC DEVICES AND SENSITIVE DETECTION via QUANTUM DOTS
2. Piotr M. SŁOMKIEWICZ
ZASTOSOWANIE INWERSYJNEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ W BADANIACH KOADSORPCJI
3. Marian KAMIŃSKI, Ewelina GILGENAST, Paulina NOWICKA,
Grzegorz BOCZKAJ

PROBLEM PRZYGOTOWANIA PRÓBKI I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W PRUDUKTACH NAFTOWYCH Z POZOSTAŁOŚCI PRÓŻNIOWEJ
4. Anita SKRZYPCZAK, Ewelina GILGENAST, Mariusz JASZCZOŁT,
Łukasz ŻUK, Marian KAMIŃSKI

BADANIA NAD DOBOREM OPTYMALNYCH SKŁADNIKÓW ELUENTU DO ROZDZIELANIA ORAZ NAD METODYKĄ IDENTYFIKACJI AGLIKONÓW ROŚLIN OWADOŻERNYCH TECHNIKAMI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ ORTOGONALNEJ
5. Andrzej BYLINA, Marian KAMIŃSKI
PREPARATYWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (PLC) - TECHNIKA ROZDZIELANIA I OTRZYMYWANIA SKŁADNIKÓW LEKÓW - ELEMENTY PRAKTYKI
6. Monika WAKSMUNDZKA-HAJNOS, Łukasz CIEŚLA
CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA JAKO TECHNIKA KONTROLI JAKOŚCI SUROWCÓW ROŚLINNYCH I OKREŚLANIU ICH AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ
KOMUNIKATY USTNE
1. M. TRZNADEL, I. JAGIELSKA, M.KAMIŃSKI
KONTROLA ANALITYCZNA PROCESU KONSERWACJI DREWNA ARCHEOLOGICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM HPLC - STAN BADAŃ W LITERATURZE I NOWE PROCEDURY WŁASNE
2. Grzegorz BOCZKAJ, Marian KAMIŃSKI
WYKORZYSTANIE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO DESTYLACJI SYMULOWANEJ (SIMDIS). AKTUALNY STAN WIEDZY I NOWE PERSPEKTYWY
3. Grzegorz BOCZKAJ, Marian KAMIŃSKI
BADANIA KORELACJI RETENCJI Z WŁAŚCIWOŚCIAMI FIZYKOCHEMICZNYMI WYBRANYCH GRUP ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW SIARKI W PODZIAŁOWEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ
4. Grzegorz BOCZKAJ, Marek GOŁĘBIOWSKI, Piotr STEPNOWSKI,
Marian KAMIŃSKI

IDENTYFIKACJA LOTNYCH SKŁADNIKÓW ŚCIEKÓW Z INSTALACJI OKSYDACJI ASFALTÓW Z WYKORZYSTANIEM CHROMATOGRAFII GAZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETRIĄ MAS (GC-MS)
5. Marian KAMIŃSKI, Bogdan Kandybowicz
METODYKA KOREKTY PROGRAMU ELUCJI w KOLUMNOWEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ - HPLC/UPC
6. A. SKRZYPCZAK, D. KOŁODZIEJSKI, A. KRÓLICKA,
E. ŁOJKOWSKA, M. KAMIŃSKI

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK EKSTRAKCJI/ ŁUGOWANIA METABOLITÓW Z SUSZU LIŚCI, Z ZASTOSOWANIEM HPLC
POSTERY
~ 1 ~
PORÓWNANIE CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ WYKLUCZANIA ORAZ WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ W UKŁADZIE FAZ ODWRÓCONYCH W OZNACZANIU POLIGIKOLI ETYLENOWYCH W PROCESIE KONSERWACJI DREWNA ARCHEOLOGICZNEGO
Maciej TRZNADEL, Irena JAGIELSKA, Marian KAMIŃSKI
~ 2 ~
NOWE PROCEDURY IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA SKŁADU ŚCIEKÓW Z PRODUKCJI ASFALTÓW Z WYKORZYSTANIEM CHROMATOGRAFII GAZOWEJ I CIECZOWEJ
Grzegorz BOCZKAJ, Marek GOŁĘBIOWSKI, Sebastian ZALEWSKI, Piotr STEPNOWSKI, Marian KAMIŃSKI
~ 3 ~
FAST FRACTIONATION AND DETECTION OF FISH BILE COMPONENTS USING MIRO-PLANAR TECHNIQUE
Paweł K. ZARZYCKI, Magdalena M. ŚLĄCZKA, Elżbieta WŁODARCZYK
~ 4 ~
MODELOWANIE PROCESÓW CHROMATOGRAFICZNYCH PROWADZONYCH W WARUNKACH UHPLC
Joanna KOSTKA, Wojciech ZAPAŁA, Krzysztof KACZMARSKI
~ 5 ~
LOW-RESOLUTION METABOLOMIC STUDIES OF SPIRULINA SAMPLES DERIVED FROM PHARMACEUTICAL FORMULATIONS
Magdalena B. ZARZYCKA, Paweł K. ZARZYCKI
~ 6 ~
ZASTOSOWANIE METODY HPLC/DAD DO OCENY WYSTĘPOWANIA PATULINY I 5-HMF W SOKACH OWOCOWYCH
Magdalena POLAK, Łukasz ŁAMEJKO, Mariusz S. KUBIAK
~ 7 ~
FAST SCREENING OF LIPIDS AND RELATED NON-POLAR SUBSTANCES FROM BIRDS' FEATHERS AFTER MICRO-TLC SEPARATION
Michał J. BARAN, Paweł K. ZARZYCKI
~ 8 ~
PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI CHROMATOGRAFICZNEGO ROZDZIAŁU MIESZANINY KWASÓW ALIFATYCZNYCH SZEREGU C1-C5 METODĄ HPLC I VHPLC
Wojciech ZAPAŁA, Joanna KOSTKA, Krzysztof KACZMARSKI
~ 9 ~
ZASTOSOWANIE DI(4-HEKSYLOKSYBENZOESANU)-4,4'-BIFENOLU JAKO CIEKŁOKRYSTALICZNEJ FAZY STACJONARNEJ W CHROMATOGRAFII GAZOWEJ
Magdalena MARCINKOWSKA, Danuta RASAŁA, Jerzy OSZCZUDŁOWSKI
~ 10 ~
KORELACYJNE METODY WYZNACZANIA WARTOŚCI CZASU RETENCJI W CHROMATOGRAFII GAZOWEJ - ZWIĄZKI SIARKOORGANICZNE
Grzegorz BOCZKAJ, Marian KAMIŃSKI
~ 11 ~
DETECTION LIMITS OF STEROIDS FROM SURFACE WATER SAMPLES QUANTIFIED BY UV-VIS-DAD DETECTOR AFTER HPLC SEPARATION DRIVEN BY TEMPERATURE-DEPENDENT INCLUSION CHROMATOGRAPHY
Paweł K. ZARZYCKI, Elżbieta WŁODARCZYK, Michał J. BARAN
~ 12 ~
MONITOROWANIE RYNKOWYCH PRZETWORÓW MIĘSNYCH Z WYKORZYSTANIEM WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
Mariusz S. KUBIAK, Magdalena POLAK, Paweł PISZCZ
~ 13 ~
WYZNACZANIE ROZKŁADU TEMPERATURY DESTYLACJI Z ZASTOSOWANIEM GAZOWEJ I CIECZOWEJ CHROMATOGRAFII
Grzegorz BOCZKAJ, Marian KAMIŃSKI
~ 14 ~
Micro-TLC INTERNAL STANDARDS DATABASE - RETENTION PROPERTIES OF SELECTED DYES UNDER RP AND NP CONDITIONS USING BINARY WATER/ORGANIC LIQUID AND ORGANIC LIQUID/ORGANIC LIQUID MOBILE PHASES
Paweł K. ZARZYCKI, Elżbieta WŁODARCZYK, Michał J. BARAN, Magdalena M. ŚLĄCZKA, Paweł PISZCZ, Bronisław K. GŁÓD
~ 15 ~
ANALIZA MECHANIZMU RETENCJI WYBRANYCH ANALITÓW W RP-HPLC W KOLUMNACH HYPERSIL GOLD™ I HYPERSIL GOLD aQ™
Wojciech ZAPAŁA, Krzysztof KACZMARSKI
~ 16 ~
CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF SELECTED BILE ACIDS AND SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF INTERACTION BETWEEN BILE ACIDS AND CYCLODEXTRINS
Paweł K. ZARZYCKI, Michał J. BARAN, Filip B. HARASIMIUK, Magdalena M. ŚLĄCZKA
~ 17 ~
DETECTION OF EDCs AND RELATED COMPOUNDS FROM TREATED SEWAGE WATER AND SELECTED SURFACE WATER ECOSYSTEMS via Micro-TLC USING PHOSPHOMOLYBDIC ACID STAINING AND FLUORESCENCE VISUALIZATION
Paweł K. ZARZYCKI, Elżbieta WŁODARCZYK, Michał J. BARAN, Magdalena M. ŚLĄCZKA, Filip B. HARASIMIUK, Paweł PISZCZ, Bronisław K. GŁÓD
~ 18 ~
CHROMATOGRAFICZNE OZNACZANIE CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJENGO MIODÓW
Paweł WANTUSIAK, Paweł PISZCZ, Dorota ZAJĄC, Iwona KIERSZTYN, Bronisław K. GŁÓD
~ 19 ~
O MOŻLIWOŚCI PRZEWIDYWANIA MOCY ANTYOKSYDACYJNEJ FLAWONOIDÓW
Paweł PISZCZ, Paweł WANTUSIAK, Magdalena WOŹNIAK, Bronisław K. GŁÓD, Mariusz S. KUBIAK
~ 20 ~
ZASTOSOWANIE HPLC Z DETEKCJĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I UV DO OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH WYBRANYCH ZIÓŁ
Paweł PISZCZ, Paweł WANTUSIAK, Karolina OKLIŃSKA, Anna ZGUDKA, Bronisław K. GŁÓD
~ 21 ~
SPRZĘŻENIE HPLC-TLC W CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH
Grzegorz JÓŹWIAK, Łukasz CIEŚLA, Łukasz PRAJZNER, Justyna ADRIANEK
~ 22 ~
CHARACTERIZATION OF CYCLODEXTRIN COMPLEXES BY SEPARATION SCIENCE AND TDA
Anna BIELEJEWSKA, Kazimiera DUSZCZYK, Andrzej BYLINA
~ 23 ~
ELEKTROFOREZA KAPILARNA MODYFIKOWANA CYKLODEKSTRYNAMI W ANALIZIE ENANCJOSELEKTYWNEJ ALKALOIDÓW TROPANOWYCH
Monika ASZTEMBORSKA

- Akademia Podlaska - Reymontówka - Kotuń - Chlewiska - Muzeum Diecezjalne w Siedlcach - Muzeum Architektury Drewnianej