Aktualności
Komunikat nr. 1
Komunikat nr. 2
Numer konta bankowego
Wzór abstraktu
Zgłoszenie uczestnictwa w II-gich Podlaskich Spotkaniach Chromatograficznych
I-sze Podlaskie Spotkania Chromatograficzne - galeria

Kontakt

Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Chemii,
Akademia Podlaska

ul. 3-Maja 54
08-110 Siedlce

tel. (025) 643-(10-41)
lub końcówki:
11-12, 10-18 10-40, 10-12

e-mail: psc1@onet.eu

Koszt udziału w konferencji wynosi 800 PLN, opłatę należy uiścić na poniższe konto:

Dom Pracy Twórczej "Reymontówka"
Chlewiska 22
08-130 Kotuń

NIP 821-00-14-805

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce
Nr konta 3815 0016 6312 1660 0832 4500 00
Z dopiskiem:

II-ga Konferencja Chromatograficzna - ... nazwisko uczestnika...

Opłaty należy dokonać do dnia 31 lipca 2010r.

- Akademia Podlaska - Reymontówka - Kotuń - Chlewiska - Muzeum Diecezjalne w Siedlcach - Muzeum Architektury Drewnianej