I-sze Podlaskie
Spotkania Chromatograficzne
Reymontówka - Kotuń/Chlewiska
21-22 (20-23) września 2009
Strona główna

Menu:

Kontakt

Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Chemii,
Akademia Podlaska

ul. 3-Maja 54
08-110 Siedlce

tel. (025) 643-(10-41)
lub końcówki :
11-12, 10-18, 10-40
10-12, 10-42

e-mail: psc1@onet.eu


WSTĘPNA LISTA ZGŁOSZONYCH WYKŁADÓW


1.  M. Asztemborska

2.  T. Dzido
Ciśnieniowa elektrochromatografia planarna - postępy i wyzwania

3.  B.K. Głód
Chromatograficzne metody oznaczania Całkowitego Potencjału Antyoksydacyjnego

4.  M. Kamiński

5.  A. Klimek-Turek
Wpływ modyfikatora eleuentu na selektywność rozdzielenia substancji w układach odwróconych wysokosprawnej chromatografii cieczowej

6.  J. Rzepa

7.  P. SŁomkiewicz, Z. Witkiewicz
Dozownik laserowy do dozowania próbek ciekłych do kolumn pakowanych w chromatografii gazowej

8.  A. Stołyhwo
Zastosowanie ditlenku węgla w stanie podkrytycznym do ekstrakcji ważnych pro-zdrowotnych substancji z niektórych roślin krzyżowych. Analiza HPLC/DAD otrzymanych ekstraktów

9.  A. Voelkel

10.  M.E. Waksmundzka-Hajnos
Optymalizacja układów chromatograficznych do rozdzielenia i wyznaczania ich parametrów lipofilowości związków zasadowych

11.  M.B. Zarzycka
Application of thermostated micro-thin-layer chromatography for pharmaceutical analysis and physicochemical investigations

12.  P.K. Zarzycki
Practical approach to quantification of steroids and related low molecular mass compounds in complex biological samples using temperature-dependent inclusion chromatography

- Akademia Podlaska - Reymontówka - Kotuń - Chlewiska - Muzeum Diecezjalne w Siedlcach - Muzeum Architektury Drewnianej