I-sze Podlaskie
Spotkania Chromatograficzne
Reymontówka - Kotuń/Chlewiska
21-22 (20-23) września 2009
Strona główna

Menu:

Kontakt

Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Chemii,
Akademia Podlaska

ul. 3-Maja 54
08-110 Siedlce

tel. (025) 643-(10-41)
lub końcówki :
11-12, 10-18, 10-40
10-12, 10-42

e-mail: psc1@onet.eu

Koszt udziału w konferencji wynosi 600 PLN, opłatę należy uiścić na poniższe konto:

Bank PeKaO S.A. o/Siedlce nr 19124026851111000036563195

z dopiskiem
"I-sza Konferencja Chromatograficzna - ... nazwisko uczestnika..."

- Akademia Podlaska - Reymontówka - Kotuń - Chlewiska - Muzeum Diecezjalne w Siedlcach - Muzeum Architektury Drewnianej