I-sze Podlaskie
Spotkania Chromatograficzne
Reymontówka - Kotuń/Chlewiska
21-22 (20-23) września 2009
Strona główna

Menu:

Kontakt

Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Chemii,
Akademia Podlaska

ul. 3-Maja 54
08-110 Siedlce

tel. (025) 643-(10-41)
lub końcówki :
11-12, 10-18, 10-40
10-12, 10-42

e-mail: psc1@onet.eu

Komunikaty

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Wzór Abstraktu

Zgłoszenie uczestnictwa w I-szych Podlaskich Spotkaniach Chromatograficznych

Rozdziały do monografii Postępy Chromatografii proszę przygotować zgodnie z wymogami wydawnictwa AP

- Akademia Podlaska - Reymontówka - Kotuń - Chlewiska - Muzeum Diecezjalne w Siedlcach - Muzeum Architektury Drewnianej