Kontakt:  Zakład Chemii Analitycznej,   Instytut Chemii,  ul. 3Maja 54,  Siedlce,   (25) 643-10-40,  e-mail: camera.separatoria@gmail.com

Deklaracja członkowska przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Nauk o Rozdzielaniu
 (pobierz)
Godziny konsultacji

B.K. GłódPoniedziałek 1200-1400
I. KiersztynWtorek 0900-1100
P. PiszczWtorek 0900-1100
Zainteresowania Naukowe: Metody analityczne i fizykochemiczne, rozdział i analiza w przepływie (HPLC, IC, TLC, GC, CZE, CV, DPV, MS, UV-Vis-NIR itd.). Zastosowania w chemii biomedycznej (wolne rodniki, neurochemia, chemia żywności).
Zakres badań: Wolne rodniki w hipermetabolizmie, antyoksydanty i Całkowity Potencjał Antyoksydacyjny (CPA) w produktach żywnościowych. Mechanizm retencji i komputerowe modelowanie chromatografii wykluczania jonowego, par jonowych i chromatografii inkluzyjnej. Nowe detektory w systemach przepływu.